Om Be Mindful

Jag som driver Be Mindful heter Daniela Berntsson och är diplomerad Coach som följer ICFs riktlinjer för coaching. Jag är också diplomerad mindfulnessintruktör och tränar mindfulness varje dag. Jag har studerat hälsopsykologi vid högskolan och är i grunden legitimerad lärare och har dessutom arbetat i ledar- och utvecklingstjänster inom skolan. Dessa kunskaper skapar en trygg grund för de tjänster jag tagit fram här. Jag har min bas i Göteborg. 

Coaching
Coaching är varken rådgivning eller terapi, utan det är till för att skapa insikter och förändringar i den som blir coachad. För att coaching ska fungera krävs att coachen är neutral och icke-dömande i mötet med en klient. Det är just i ett sådant möte som en utvecklingsprocess kan ske. Coaching utgår ifrån ett perspektiv där man ser utvecklingspotential från nuet med sikte på framtiden och nya resultat. Med hjälp av kraftfulla frågor ger jag min klient möjligheten att hitta insikter inifrån vilka i sin tur ger klienten en tro på sig själv, ökad medvetenhet och motivation. Frågorna är inte ledande utan utformade värderingsneutrala för att kunna väcka nya insikter.

Jag strävar efter att min coaching ska öppna vägar för nya möjligheter. Med min coaching ger jag möjligheter att komma vidare, att hitta inre och yttre verktyg att hantera svårigheter. Med min erfarenhet av att leda grupper, stora som små har jag lätt för att möta människor och vet hur ett bra bemötande sker. I och med att jag följer ICFs (International coaching federation) etiska riktlinjer ger det en trygghet för mina klienter.

Mindfulness 
Jag ger, med min pedagogiska kompetens och långa arbetslivserfarenhet, en hög kvalitet på mina kurser, meditationer och samtal. Jag hjälper mina klienter att hitta till här och nu utan flum och nonsens. I mindfulness använder man sig av konkreta saker som alla kan relatera till (exempelvis andningen eller kroppen). Den mindfulness jag tränar är baserad på Jon Kabat-Zinns MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) som används världen över som metod både inom privata sektorer och inom sjukvård och terapi. Denna metod har empiriska underlag som stödjer att det fungerar. Mindfulness, medveten närvaro, minskar stress och ökar ditt välmående.

Välbefinnande är något som jag ser som en grund i att klara livet och arbetslivet. Med Mindfulness hittade jag själv en balans i livet som gett utrymme för mer kvalitet och mindre grubbel.

"Jag kan ge dig verktygen - du måste göra jobbet". 

Utbildningar:

  • Diplomerad coach

  • Diplomerad Mindfulnessinstruktör

  • Kandidatexamen i pedagogik

  • Högskolestudier hälsopsykologi